Spis Treści:

Jesteś gościem naszej strony

itamy na stronie poświęconej rekonstrukcji wyglądu naszej dzielnicy. Przedmiotem naszego zainteresowania stała się wieś Mogiła (położona w okolicy Krakowa) w XV i XVI wieku . Mamy nadzieje, że pomimo skąpych opracowań dotyczących tego okresu, udało nam się wiernie odtworzyć wygląd zabudowań, zwyczaje mieszkańców i wszystko to, co składało się na obraz naszej dzielnicy przed wiekami.

       Historia naszej dzielnicy wbrew pozorom nie zaczęła się wraz z budową Nowej Huty. Żyzne gleby występujące na tym terenie powodowały, że już w starożytności osiedlali się tutaj pierwsi ludzie. Już 5000 lat przed naszą erą przybywali tu pierwsi osadnicy z południa. Prowadzili oni prymitywną gospodarkę leśno-odłogową, zmuszającą ich do ciągłej zmiany miejsca zamieszkania. Dlatego nie pozostawili oni po sobie trwałych śladów obecności. Najlepiej rozwiniętą cywilizacją, która zamieszkiwała te tereny około IV wieku p.n.e. byli Celtowie. Pozostały po nich formy do odlewania złotych i srebrnych monet z tamtego okresu, odkryte w czasie budowy dzisiejszego Szpitala Żeromskiego. Bez wątpienia najważniejszym wydarzeniem w dziejach Mogiły było sprowadzenie Cystersów przez biskupa Iwo Odrowąża z pobliskich Kacic w 1222 roku. Zakonnicy ci mieli olbrzymi wpływ na rozwój omawianych przez nas ziem. Trudno w Mogile piętnastego wieku znaleźć dziedzinę gospodarki, w rozwoju której Cystersi nie mieli by zasług. Unowocześniali oni metody uprawiania roli, dbali o rozwój oświaty, budowali huty, karczmy, młyny, regulowali rzeki. Mieli swój udział w polskiej polityce i kulturze. Cała Mogiła i większość terenów Nowej Huty swój dynamiczny rozwój w średniowieczu zawdzięcza właśnie temu zakonowi. W naszej pracy skupiliśmy się na odtworzeniu losów Mogiły w XV i XVI wieku (jednak gdy było to konieczne, sięgaliśmy także do wcześniejszej historii), ponieważ właśnie schyłek średniowiecza uznaliśmy za najciekawszy w dziejach nowohuckiej wsi. Zapraszamy do odbycia podróży po dawnej Mogile za pośrednictwem naszej prezentacji…